Grunnleggende skritt for å utvikle og implementere et 4-20mA overvåkingsprogram av roterende maskineri ved bruk av vibrasjonssensorer og industrielle akselerometre

Til tross for det faktum at mange i vibrasjonsanalysebransjen føler at teknologien er bevist utover enhver rimelig tvil, har enkelte selskaper fortsatt ikke utviklet egne fullverdige vibrasjonsovervåknings systemer. For disse selskapene er grunnleggende 4-20 mA overvåking av kritisk maskiner ofte det første skrittet for å skape santids vibrasjonsovervåknings systemer. Det første er å implementere et grunnleggende program for å avgjøre hvilke maskiner som er kritiske for prosessen i anlegget og bestemme hvilken rekkefølge overvåkningen skal gjennomføres. Svarene på hvilke maskiner som vil forårsake tapt tid eller tap av materiale, er det som bestemmer hvilke maskiner som skal overvåkes først. Det andre trinnet er å bestemme type instrumentering som skal benyttes til kontinuerlig overvåking. PLC, DCS og SCADA-systemer er hyppige valg. Det kan allerede være et overvåknings eller styringssystem på plass for andre områder av anlegget som kan knyttes sammen med de riktige vibrasjonsfølerne. Når overvåkingssystemet er valgt, kan sensorene som skal brukes, bestemmes. Primære valg for 4-20mA overvåking er 4-20 mA dedikerte sensorer eller dynamiske vibrasjons sensorer (brukes med signalomformer for å konvertere dynamisk utgang til 4-20) I tilfelle der 4-20 mA overvåking er valgt, vil den riktige sensoren matches til hvert maskinpunkt som skal overvåkes. Generelt krever sensoren / systemene at en fullskalaverdi, frekvensovervåkingsbånd og Peak- eller RMS-utganger velges. Når disse elementene er bestemt, kan de endelige sensordelene (og signalomformer) velges. Når disse første trinnene er fullført, er alt som gjenstår å bestille inn sensorer, kabler, signalforsterker (hvis nødvendig) og koble til alt.

Kontakt oss