Salitec AS leverer varmeskap fra Binder GmbH. Dette er svært gode varmeskap som kjennetegnes av tysk ingeniørkunst. Binder GmbH har svært god kompetanse på design og konstruksjon av ulike varmeskap for ulike industrier. Produktsortimentet består av mange ulike løsninger for varmehåndtering. Eksempler på varmeskap fra Binder GmbH som vi kan levere er: Varmeskap for tørke- og varmebehandling Varmeskap for materialtesting Tørking i vakum Sikkerhetstørking De ulike varmeskapene er skreddersydde for behovene til de ulike markedene. Selv om produktene er skreddersydde er det likevel enkelte egenskaper som kjennetegner alle produktene som produseres av Binder GmbH. Plasseffektive varmeskap Den kanskje viktigste egenskapen som er felles er at enhetene er plasseffektive og at de er lette å benytte i daglig bruk. Varmeskap trenger også å møte komplekse krav. Snarere enn å være dedikert til et enkelt program oppfyller disse kamrene en rekke behov samtidig. Eksempler på disse behovene er sterilisering, tørking, og kontrollert lagring over et bredt spekter av temperaturområder. Salitec er ledende leverandør av miljøtestprodukter til norsk industri. Vi representerer Binder GmbH i Norge på varmeskap. Varmeskap trenger å møte komplekse krav. Snarere enn å være dedikert til et enkelt program må disse kamrene oppfylle en rekke behov samtidig, inkludert sterilisering, tørking, og kontrollert lagring over et bredt spekter av temperaturområder, som alle må opprettholdes nøyaktig. Binder ser ikke på dette som et mål som skal nås, men som en standard. Våre varmeskap dekker temperaturområdet opp til 300ºC, og finnes i størrelser opp til 720 liter. Kontakt Salitec AS for mer informasjon om våre produkter for miljøtesting. Besøk vår leverandør