VISION SENSOR CS 50
VERDENS MINSTE INDUSTRI SMART KAMERA
PERFEKT FOR KORT ARBEIDSAVSTAND.

Verdens minste smart kamera tilbyr kraftig ytelse med enkel håndtering for mange inspeksjonsoppgaver innen industriell bruk.

Perfekt designet for arbeidsavstander på opptil en meter.
CS 50 tilbyr den aller beste ytelsen for fullstendige kontroller, rotasjonsbekreftelser, tilstedeværelseskontroller og mye mer.

EFFEKTIVT VERKTØY FOR MANGE FORSKJELLIGE OPPGAVER.

De 5 integrerte verktøyene gjør det mulig å effektivt, raskt og praktisk gjennomføre verifikasjonsoppgaver. Verdiene er logisk koblet og eksporteres eksplisitt som pikselverdier eller statistiske verdier.

De enkelte oppgaver er intuitivt utformet og kan enkelt settes opp og implementeres.

LOKALISER

Locate-verktøyet finner dynamisk en ubegrenset mengde prøver innenfor et fritt valgbart bildeseksjon – samtidig.

TELLE

Count-verktøyet teller antall bestemte objekter i et søkevindu. Det teller objekter som har blitt lært i et bilde og er ideelt for å sjekke det riktige antallet deler i en arbeidsstykkebærer.

TILSTEDEVÆRELSE

Presence-verktøyet oppdager tilstedeværelsen / fraværet av en funksjon basert på pixelverdier / kontrast.

MÅLE

Måleverktøyet utfører pixelbasert høyde- eller breddemåling mellom kanter eller punkter. Vinkel- og radiusmålinger kan også utføres.

LOGIKK

Logikkverktøyet gjør det mulig å lage sammenhenger mellom CS 50 boolske resultater enkelt og logisk.