Korrosjonstesting er nødvendig i mange miljøer.

Et salttåkekammer eller salt spray kammerer er et kabinett som utfører tester i fuktige og korrosjonsaktige miljøer. Dette gjøres ved at produktene eller objektene som skal testes plasseres i salttåkekammeret og utsettes for en kontinuerlig korrosjon ved å sprøyte disse med en salttåke. Våre salttåkekammer danner en saltladet atmosfære med høy fuktighet, og muligheter for varierende temperaturer.

I tillegg til å være en ledende leverandør på salttåkekammer leverer vi sykliske korrosjonskabinetter. I motsetning til salttåkekammere har disse mulighet for varierende temperaturer. Disse gir da et mer realistisk bilde på virkeligheten enn det et saltåkekammer gjør. De har også mulighet for å regulere fuktigheten og har en tørkefunksjon. Dette gir et testforløp som er mer likt et reelt forløp enn salttåkekamrene.

Det er særlig mange maritime produkter som har behov for å testes for motstanddyktighet mot korrosjon og fuktighet. For instrumentpaneler og datautstyr som skal benyttes på for eksempel båter er det svært viktig at dette utstyret til enhver tid fungerer på en optimal måte. I verste fall kan det være et spørsmål om liv og død hvis dette utstyret svikter på kritiske tidspunkt.

Kabinettene som vi kan levere kommer i standardstørrelsene 120, 450, 1000, 1300, 2000 og 2600 liter. Vi har kammer som møter alle typer test standarder som f.eks ISO9227, ASTM B117 og DIN 50 021.

Benk modell, 120 liter