Korrosjonstesting er nødvendig i mange miljøer.

Et salttåkekammer eller salt spray kammer er et kabinett som utfører tester i fuktige og korrosjonsaktige miljøer. Dette gjøres ved at produktene eller objektene som skal testes plasseres i salttåkekammeret og utsettes for en kontinuerlig korrosjon ved å sprøyte disse med en salttåke. Våre salttåkekammer danner en saltladet atmosfære med høy fuktighet, og muligheter for varierende temperaturer.

I tillegg til å være en ledende leverandør på salttåkekammer leverer vi sykliske korrosjonskabinetter. I motsetning til salttåke kamre har disse mulighet for varierende temperaturer. Disse gir da et mer realistisk bilde på virkeligheten enn det et salttåke kammer gjør. De har også mulighet for å regulere fuktigheten og har en tørkefunksjon. Dette gir et testforløp som er mer likt et reelt forløp enn salttåkekamrene.

Det er særlig mange maritime produkter som har behov for å testes for motstandsdyktighet mot korrosjon og fuktighet. For instrumentpaneler og datautstyr som skal benyttes på for eksempel båter er det svært viktig at dette utstyret til enhver tid fungerer på en optimal måte. I verste fall kan det være et spørsmål om liv og død hvis dette utstyret svikter på kritiske tidspunkt.

Kabinettene som vi kan levere kommer i standardstørrelsene 120, 450, 1000, 1300, 2000 og 2600 liter. Vi har kammer som møter alle typer test standarder som f.eks ISO9227, ASTM B117 og DIN 50 021.

Salttåkekammer kommer i to varianter, Standard og Premium.

Standard (iS)
Standard-modeller oppfyller kravene til grunnleggende, kontinuerlige saltspraytester utført ved en enkelt temperatur, for eksempel ASTM B117, ISO 9227, JIS Z 2371 og lignende internasjonale teststandarder, og kan brukes med pH -nøytrale saltløsninger (NSS) eller de sure (ASS) eller (CASS).

Premium (iP)
Premium-modeller kan utføre de samme grunnleggende saltspraytestene, men er i tillegg utstyrt med ekstra funksjoner som gjør dem i stand til å utføre ‘modifiserte’ tester som de som er definert i ASTM G85. Her kombineres konvensjonell saltspray ofte med et annet klima, i en todelt syklus, for å akselerere testen. For eksempel: salt spray og kondens fuktighet (SWAAT) eller salt spray og tørking (PROHESION) eller salt spray og SO2 testing. (ASTM G85 A4)

 

Disse kommer i følgende størrelser:

 • 120 liter
 • 450 liter
 • 1000 liter
 • 1300 liter
 • 2000 liter
 • 2600 liter

Benk modell, 120 liter

 

Sykliske korrosjonskamre CCT

Ascott sykliske korrosjonstestkamre – et av verdens mest sofistikerte og allsidige korrosjonstestsystemer tilgjengelig – med design og kvalitet som er riktig for dagens laboratoriemiljø.
Egnet for testing etter populære saltspraystandarder inkludert; ASTM B117, ISO 9002, JIS Z 2371 og ASTM G85, og i tillegg standarder som krever kontrollert fuktighet inkludert; ASTM G44, CCT-1, CCT-2, CCT-3, ECC-1, GM9540P, GMW14872, ISO11997 og SAE J 2334.

Disse kommer i følgende størrelser:

 • 450 liter
 • 1000 liter
 • 1300 liter
 • 2000 liter
 • 2600 liter
Ascott CC2000ip
Ascott CC2000ip syklisk korrosjonskammer

 

Kesternich test kammer

KH300 – Helautomatisk, SO2 -gass doserings test kammer

Kesternich -testing simulerer surt regn eller industriell kjemisk eksponering for å evaluere den relative korrosjonsbestandigheten til belegget, underlaget eller delen selv. Deler eller paneler plasseres inne i et spesialdesignet kammer og utsettes for SO2 og kondensfuktighet før det vurderes for korrosjonsbestandighet.
Et spesifikt volum SO2 -gass, vanligvis 0,2 L, 1 L eller 2 L blir introdusert i testkammeret, kammerets temperatur økes til et forhåndsbestemt nivå og den relative fuktigheten opprettholdes ved kondensnivåer. Etter en angitt periode ventileres kammeret og temperaturen senkes til omgivelsestemperaturen.
Ascotts Kesternich -kammer krever ingen menneskelig inngripen mens testene kjøres, det helautomatiske designet styres av et topp moderne kontrollsystem. Kesternich -kammeret er designet for å oppfylle forskjellige standarder for gasstesting som vist nedenfor, og kan også brukes som kondensasjonsfuktighetskammer.

Nøkkelegenskaper:
• SO2/fuktighetsmodus
• Kondensasjonsfuktighetsmodus
• Luftspylingsmodus
• Helautomatisk elektronisk gassdoseringssystem
• Hermetisk forseglet kammer
• Automatisk luftrensingsfunksjon med dørlås
• Pneumatisk dørkontroll
• Automatisk tømming
• Brukervennlig kontrollsystem
• Digital presisjons temperaturkontroll
• Grafisk temperaturvisning
• Innvendig visningsvindu med belysning
• Ethernet -kommunikasjonsport
• Også tilgjengelig som en bordversjon

Oppfyller fullt ut følgende standarder
ASTM D2247, ISO 11503, NFT 30-077, NFT 30-055, ASTM G87, BS3900/F9, ISO 6270-2 CH, EN ISO 6988, SFW 2,0, S, ISO EN 1096 B, ISO 22479, DIN 50017 KK & KTW, ISO 3231, DIN 50018, VDA 621-421, ISO EN 1096 C

Ascott-Kesternich-Chamber
                              Ascott-Kesternich-Chamber KH300