di-soric lysgardiner til industriell bruk og heiser overvåker et definert kontrollområde med flere usynlige, infrarøde lysstråler. Lys gardin systemene består av en sender og en mottaker strimmel av anodisert aluminium. De fungerer etter prinsippet om flere gjennomgående lysbarrierer med koblede utgangssignaler. Hvis en tilfeldig lysstråle brytes mellom senderen og mottakeren, blir utgangen fra evalueringselektronikken aktivert. Avhengig av type lysgardin, er evalueringselektronikken enten integrert i lysgardinene eller som en ekstern forsterker.

Kontakt oss så hjelper vi deg å finne riktig sensor.

Integrert eller ekstern evalueringsenhet
Alarmutgang, når lysgardinen må gjøres ren
Enkel montering
Lysstråleintervall fra 5 og opp til 112 mm
Overvåkede høyder fra 35 og opp til 5775 mm
Transistor og reléutganger
Kompakt design
Aluminiumsdeksel

Les mer her