Eddy current sensorer detekterer avstanden eller endringen til metallgjenstander uten kontakt, dynamisk og ekstremt nøyaktig. TX-elektronikken som er spesielt tilpasset den respektive sensoren, beregner et analogt utgangssignal proporsjonalt med avstanden. I tillegg er det et USB- og CAN-grensesnitt for å avlese dataene. Eddylab-programvaren utviklet av Eddylab GmbH er det perfekte supplement til TX-serien med sine 3 funksjonelle områder (oscilloskop, FFT-analyse, datalogger). For mer informasjon, se også eddycurrentprobe.com

TX Electronic for eddy current sensors
TX Electronic for eddy current sensors

TX Series, high precision measurement

Range 0.5 – 10 mm
Linearity max. ±0.15 %
Resolution 0.03 µm
Dynamic 124 kS/s
Protection class max. IP68
Operating temperature up to +185 °C
Output 0…10 V, 0…5 V, ±5 V, 0…20 mA, 4…20 mA, USB, CAN
Download • Eddy Current TX datasheet

Eddylab software

Den kraftige windows-programvaren er tilgjengelig i tre forskjellige versjoner: Lite, Standard og Reference. Eddylab brukes i forbindelse med TX-Driver, en eddy curent sensor og en digital måler for kalibrering. Eddylab Lite leveres med alle eddy curent sensorer.
En oversikt over eddylab-versjonene og deres respektive funksjonalitet er gitt i neste tabell.

Eddylab tabel
Eddylab tabel

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon finner du i databladet til TX-systemet.

AX2 Series - high precision analogue measurement
AX2 Series – high precision analogue measurement

AX2 Series – high precision analogue measurement

Ranges 0.5 – 10 mm
Linearity max. ±2 %
Resolution 0.03 µm
Dynamic 10 kHz
Protection class max. IP68
Operating temperature up to +185 °C
Output 10 V, 5 V
Download • Eddy Current AX datasheet

 

CM Series - ceramic sensor, pressure resistant
CM Series – ceramic sensor, pressure resistant

CM Series – ceramic sensor, pressure resistant

Range 0,3 – 2 mm
Linearity max. ±0.15 %
Resolution 0,03 µm
Pressure resistance 200 bar
Protection class max. IP68
Operating temperature up to +185 °C
Output 0…10 V, 0…5 V, ±5 V, 0…20 mA, 4…20 mA USB, CAN
Download • Eddy Current CM datasheet

 

IC Series, low cost with integrated electronics
IC Series, low cost with integrated electronics

IC Series, low cost with integrated electronics

Ranges 2, 3, 8 mm
Linearity max. ±60 µm
Resolution 1 µm
Dynamic 200…500 Hz (±3 dB)
Protection class max. IP67
Output 4…20 mA, 0…10 V, 0…20 mA, 1…10 V
Download • Eddy Current IC datasheet

 

 

Eddy current AX-sensor for turbo
Eddy current AX-sensor for turbo

AX-turbo Series, speed measuring on turbo vanes

Speed frequency > 500.000 rpm
Protection class max. IP68
Operating temperature up to +185 °C
Output TTL / analogue
Download • Eddy Current AX-turbo datasheet